2020 02 15 koorfoto 1 800x1200px

Logo LMKHartelijk welkom op de website van het Lochems Mannenkoor.
Het koor werd opgericht in 1935. Een uitgebreide geschiedenis treft u hier aan.

De muzikale leiding is in handen van dirigent Gerrit te Rietstap. We repeteren op maandag van 20.00 tot 22.00 uur en op vrijdag van 18.45 tot 20.00 uur in muziekboerderij “de Imenkamp”, Runmolenlaan 25, 7241 VE, Lochem. Om de kwaliteit van de koorzang op peil te houden wordt regelmatig een gedeelte van de repetitie ingevuld met lessen stemvorming. Wij willen met ons koor kwalitatief goede concerten verzorgen en een uitdagend repertoire presenteren. Daarnaast is het plezier beleven in het zingen en een grote mate van kameraadschap binnen het koor heel belangrijk.

Om het aantal leden op zijn minst te kunnen handhaven is regelmatige aanwas van nieuwe leden noodzakelijk. Dit proberen we o.a. te bereiken door het organiseren van een tweejaarlijkse introductiecursus. Gelukkig is het ledental in de afgelopen jaren redelijk stabiel. We zijn na de laatste introductiecursus  van 2019 zelfs gegroeid naar 91 leden.  

Nadere informatie vindt u als u de link tweejaarlijkse introductiecursus aanklikt.

24 januari 2021