11 juni 2018 Hart voor de Achterhoek RABO

2018 Rabo Hart voor de Achterhoek cheque

Op maandag 11 juni deelde de Rabo-bank Noord- en Oost-Achterhoek de cheques uit in het kader van de actie "Hart voor de Achterhoek".

Op de foto een blije voorzitter, Albert Meijer, en secretaris, Gérard Lips die vol trots de cheque met het fantastische bedrag van € 680,52 laten zien.

Dank aan al diegenen die hun stemmen hebben uitgebracht op ons Lochems Mannenkoor.


 

Vriendenpraatje april 2018

Vriendenpraatje voorjaar

Tank & Schenk actie benzinestation Peut

Sinds begin maart 2018 is het benzinestation aan de Tramstraat 56 van eigenaar veranderd.

Het station draagt nu de naam "Peut".

Voor verenigingen heeft Peut een aantrekkelijke actie ontwikkeld. Van ieder getankte liter benzine of diesel wordt 1 eurocent geschonken aan een van de deelnemende verenigingen. De klant bepaalt, bij het afrekenen in de shop, zelf aan welke vereniging hij/zij het bedrag wil schenken.

Het Lochems Mannenkoor is een van de deelnemende verenigingen.

Warm aanbevolen!

01-05-05-2015 (62)
Gerard Wesselink
Solo
IMG 8911
Wie is dit
IMG 8855
Solo 2

Toegang tot het Ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.