Holland Korendag Haarlem 3e prijs!

Op 21 oktober heeft ons koor tesamen met nog 17 mannenkoren afkomstig uit het gehele land deelgenomen aan een door de afdeling Holland van het KNZV (Koninklijk Nederlands Zangers Verbond) georganiseerd mannenkorenfestival in de grote of Sint Bavokerk in Haarlem.

We hebben daar met veel plezier twee optredens verzorgd en de tweekoppige jury heeft dat gewaardeerd met 123 punten (maximaal te behalen punten 180). En dat betekende een derde prijs waar we uiteraard erg mee in ons sas zijn.

Voor wie een compilatie van onze optredens wil zien en horen hierbij de youtube-link.

https://youtu.be/6zsh1l_D25A

st. bavo haarlem       BAVO LMK          certificaat 3e prijs

 

 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vriendenpraatje

 

Vriendenpraatje september 2017

 

01-05-05-2015 (62)
Gerard Wesselink
Solo
IMG 8911
Wie is dit
IMG 8855
Solo 2

Toegang tot het Ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.