Teksten

pdf

Abendlied, Josef Rheinberger

Grootte: 90.68 Kb
Hits : 112
Datum toegevoegd: 2020-03-16
pdf

Abendlied, Josef Rheinberger

Grootte: 90.68 Kb
Hits : 74
Datum toegevoegd: 2020-03-16
pdf

Abide with me

Grootte: 89.86 Kb
Hits : 333
Datum toegevoegd: 2019-07-15
pdf

An die schöne blaue Donau Strauss misverstanden

Grootte: 142.51 Kb
Hits : 446
Datum toegevoegd: 2019-07-15
pdf

Battle Hymn of the Republic

Grootte: 75.09 Kb
Hits : 90
Datum toegevoegd: 2020-03-16
pdf

Battle Hymn of the Republic

Grootte: 75.09 Kb
Hits : 60
Datum toegevoegd: 2020-03-16
pdf

Bridge over troubled water

Grootte: 127.73 Kb
Hits : 201
Datum toegevoegd: 2019-07-15
pdf

Caro mio ben

Grootte: 107.93 Kb
Hits : 338
Datum toegevoegd: 2019-07-15
pdf

Cinta di fiori

Grootte: 97.28 Kb
Hits : 215
Datum toegevoegd: 2019-07-15
pdf

Deck the halls with boughs of holly

Grootte: 160.99 Kb
Hits : 119
Datum toegevoegd: 2019-11-09
pdf

Die Himmel rühmen, Beethoven

Grootte: 66.20 Kb
Hits : 70
Datum toegevoegd: 2020-03-16
pdf

Die Himmel rühmen, Beethoven

Grootte: 66.20 Kb
Hits : 65
Datum toegevoegd: 2020-03-16
pdf

Ding dong merrily on high

Grootte: 114.95 Kb
Hits : 128
Datum toegevoegd: 2019-11-09
pdf

Do you hear the people sing

Grootte: 188.00 Kb
Hits : 149
Datum toegevoegd: 2019-07-15
pdf

Domine salvum fac regem nostrum

Grootte: 30.39 Kb
Hits : 451
Datum toegevoegd: 2019-07-15
pdf

Down by the Sally Gardens William Butler Yeats

Grootte: 157.03 Kb
Hits : 592
Datum toegevoegd: 2019-07-15
pdf

For the Fallen Binyon

Grootte: 112.96 Kb
Hits : 283
Datum toegevoegd: 2019-07-15
pdf

Gebet, Carl Maria von Weber

Grootte: 112.53 Kb
Hits : 5
Datum toegevoegd: 2020-09-14
pdf

Gruss Wagner

Grootte: 29.08 Kb
Hits : 158
Datum toegevoegd: 2019-07-15
pdf

Hallelujah van Leonard Cohen

Grootte: 135.36 Kb
Hits : 81
Datum toegevoegd: 2020-02-23
pdf

Kalinka

Grootte: 150.39 Kb
Hits : 264
Datum toegevoegd: 2019-07-15
pdf

Landerkennung

Grootte: 75.66 Kb
Hits : 356
Datum toegevoegd: 2019-07-15
pdf

Les Martyrs Scène Chorale text

Grootte: 71.80 Kb
Hits : 169
Datum toegevoegd: 2019-07-15
pdf

Lochems Quodlibet

Grootte: 139.10 Kb
Hits : 193
Datum toegevoegd: 2019-07-15
pdf

Man of la Mancha

Grootte: 121.90 Kb
Hits : 196
Datum toegevoegd: 2019-07-15
pdf

Ode aan de Achterhoek met commentaar van Pier Horensma

Grootte: 137.17 Kb
Hits : 111
Datum toegevoegd: 2020-04-06
pdf

Panis angelicus

Grootte: 11.73 Kb
Hits : 488
Datum toegevoegd: 2019-07-15
pdf

Rhythm of Life

Grootte: 121.68 Kb
Hits : 395
Datum toegevoegd: 2019-07-15
pdf

Rudolph the red nosed reindeer

Grootte: 135.18 Kb
Hits : 437
Datum toegevoegd: 2019-09-28
pdf

Santo

Grootte: 96.08 Kb
Hits : 292
Datum toegevoegd: 2019-07-15
pdf

See amid the Winter's snow

Grootte: 113.91 Kb
Hits : 145
Datum toegevoegd: 2019-09-28
pdf

Suliko

Grootte: 110.71 Kb
Hits : 577
Datum toegevoegd: 2019-07-15
pdf

Udo Jurgens medley

Grootte: 83.01 Kb
Hits : 184
Datum toegevoegd: 2019-07-15
pdf

Wild rover

Grootte: 106.38 Kb
Hits : 193
Datum toegevoegd: 2019-07-15
pdf

Zigeunerkoor Verdi

Grootte: 139.34 Kb
Hits : 300
Datum toegevoegd: 2019-07-15

Toegang tot het Ledenportaal

Uw privacy

Privacybeleid Lochems Mannenkoor

Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679)

De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming vraagt per 25 mei 2018 van organisaties een aantal antwoorden die in het privacy beleid moeten worden opgenomen.

Dit privacy-beleid is gebaseerd op het door de KNZV verstrekte model en op de adviezen van de functionaris persoonsgegevens-bescherming van de gemeente Lochem.

1.  Het doel van het bewaren van de persoonsgegevens van (oud-)leden, dirigent en pianist (hierna te noemen ledenbestand) is het naar behoren laten  functioneren van de vereniging. Hierbij valt te denken aan het rondsturen van mededelingen, nieuwsbrieven en uitnodigingen, het innen van contributie en donaties, het bijhouden van jubilea en “lief & leed”, het bijhouden van statistieken en voor onderlinge communicatie tussen de leden.

2.  De persoonsgegevens van de oud-leden worden uitsluitend bewaard met als doel om hen de nieuwsbrieven te kunnen toesturen en zijn niet zichtbaar op de website.

3.  Het bestuur is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens.

4.  De volgende persoonsgegevens van (oud-)leden, dirigent en pianist(en) zijn in een bestand opgenomen en daar is een overzicht van:

 • Naam (initialen, voornaam, achternaam)
 • Adres, postcode, woonplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • Emailadres
 • Geboortedatum
 • Ingangsdatum lidmaatschap
 • Pasfoto
 • Stemgroep

5.  In de emailberichten van het bestuur worden de geadresseerden uitsluitend in BCC opgenomen.

6. Op het openbare deel van de website staan de leden per stemgroep vermeld + de dirigent en de pianist(en). Daar worden vermeld:

 • Naam (initialen, voornaam, achternaam)
 • Pasfoto

7.  Op een besloten gedeelte van de website van de vereniging, dat met een wachtwoord beveiligd is, staat een ledenlijst met daarin de volgende informatie:

 • Naam (initialen, voornaam, achternaam)
 • Adres, postcode, woonplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • Emailadres (leden kunnen overigens weigeren dat hun emailadres in het overzicht op het besloten deel van de website wordt getoond)
 • Geboortedatum
 • Ingangsdatum lidmaatschap
 • Pasfoto
 • Stemgroep

8.  Het bestuur heeft de bevoegdheid om de toegang tot en het beheer van het gebruik  van de gegevens te autoriseren. In beginsel hebben alleen de secretaris, de penningmeester en de webmaster toegang tot de bestanden met de persoonsgegevens.

9.  Na plaatsing van een geactualiseerde versie wordt aan de leden gevraagd de juistheid te controleren.

10. Op de website zijn ook foto’s geplaatst van leden en of hun partners die gemaakt zijn tijdens concerten, koorreizen, open dagen etc. ten dienste van een (foto)verslag van bedoelde evenementen.

11. Voor het gebruik van cookies of vergelijkbare technieken verwijzen we naar hetgeen beschreven staat aan het einde van dit artikel onder het kopje "Uw Privacy".

12. Het bestuur verstrekt geen persoonsgegevens aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

13. Het bestuur heeft een overeenkomst met Korenonline, een project van Gert Uphoff t.b.v. het technisch onderhoud van de website. Korenonline heeft een eigen privacy-beleid dat staat omschreven op de website korenonline.nl.

14. In de bevestigingsbrief op de aanmelding van het lidmaatschap wordt het lid geïnformeerd over hoe de persoonsgegevens worden bewaard en dat de gegevens niet aan derden zullen worden verstrekt. Aan aspirant-leden zal als voorwaarde worden gesteld, dat zij te hunner kennis gekomen gegevens niet mogen delen met derden. Het staat individuele leden vrij uitsluitend zichzelf als koorlid bij derden kenbaar te maken.

15. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of “vergeten” van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de secretaris van het koor (secretarislochemsmannenkoor@gmail.com).

16. De persoonsgegevens worden bewaard op de computers van de secretaris en op de server van de website.

17. Van het gegevensbestand wordt automatisch een back-up gemaakt op de server van de website. Van het gegevensbestand op de computer van de secretaris wordt een back-up gemaakt op een losse harddisk.

18. Het document op de computer van de secretaris is beveiligd met een wachtwoord. De Pc en of laptop is adequaat beschermd door betaalde virus- en of malware programma’s.

19. De secretaris is de door het bestuur aangewezen functionaris voor het uitvoeren van de persoonsgegevens-bescherming binnen de organisatie.

20. Er worden geen overeenkomsten afgesloten met derden die de persoonsgegevens willen benutten voor eigen gebruik.

21. Bij mogelijke datalekken zal de secretaris, zodra hij is geïnformeerd, de leden en de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte stellen van het datalek

22. Wij wijzen u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vastgesteld te Lochem in de bestuursvergadering van 14 juni 2018


Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.