In het achter ons liggende (lustrum)jaar 2020 hebben we alleen kunnen optreden op de speciaal voor de vrienden van ons koor georganiseerde dag (16 februari) in de Schouwburg Lochem.

Als gevolg van de Covid-19-pandemie hebben we het traditionele Bevrijdingsconcert op 5 mei en het Lustrumconcert op 31 oktober moeten annuleren. en zijn er ook geen Kerstconcerten geweest.

Vooralsnog is het niet duidelijk wanneer we weer kunnen gaan repeteren, laat staan dat er van een concert sprake kan zijn.

We betreuren dit allemaal in hoge mate, maar we hopen van harte dat we in de tweede helft van het jaar 2021 weer aan de slag kunnen.
Zodra er nieuws is zal dat in deze rubriek worden gemeld.