Koorintroductie

Het LMK organiseert periodiek een koorintroductie
In september 2019 gaan we weer beginnen met een koorintroductie. Deze introductie wordt al vanaf 2001 om het andere jaar gehouden en is zeer succesvol gebleken.

Na de koorintroductie in 2017 hebben we daardoor 10 nieuwe leden kunnen inschrijven!

Hebt u ook interesse om te zingen bij het Lochems Mannenkoor?
Loop eens binnen en proef de sfeer bij ons koor. Het verplicht u tot niets.
Op maandag van 20:00 uur tot 22:00 uur en op vrijdag van 18.45 tot 20.00 uur repeteren wij in de Imenkamp.


1. U heeft geen zangervaring nodig.
U zingt geen noot? Geen nood! De koorintroductie is juist bedoeld voor onervaren zangers. Dit blijkt wel uit het “lesprogramma" van deze introductie. U maakt kennis met het notenbeeld en de mannenkoorpartituur. Het ritmisch en melodisch gevoel worden ontwikkeld. Uw "zangtalenten" worden lang deze weg van eenvoudige en bekende melodietjes ontdekt. We besteden veel aandacht aan algemene muzikale vorming op beginnersniveau. Geen technische hoogstandjes dus.

2. U hoeft niet over een "echte" zangstem te beschikken
We zouden bijna willen zeggen: "Nog nooit iets gezongen? Dan ook nog niets verkeerds geleerd". U zingt al jaren vals? Wij helpen u er graag van af. Goed leren zingen is een kwestie van lange adem hebben, letterlijk en figuurlijk. Wij begeleiden u daar graag bij.

3. Drempelvrees is niet nodig
U bent immers met een aantal andere mannen. Een verkeerd nootje tussendoor hoort er nu eenmaal bij.

4. U krijgt een persoonlijke begeleiding
De koorintroductie wordt verzorgd door onze dirigent Gerrit te Rietstap, die daarbij kan putten uit een jarenlange ervaring als koordirigent. In een persoonlijk gesprek adviseert hij over het gebruik van uw stem. Deskundig en betrokken.

5. De lessen zijn praktijkgericht
Als u een paar lessen ver bent, kunt u al voorzichtig meezingen in het koor. Na afloop van de introductie bent u weliswaar onervaren, maar verrassend snel een volwaardig koorzanger!

6. U komt niet als een vreemde het koor binnen
Omdat u tijdens de introductie al gedeeltelijk meezingt in ons koor, leert u de andere 80 (!) koorleden "als vanzelf" kennen. Als u eenmaal met de eerste repetitie meedoet, bent u al bijna een oude bekende!

7. De lessen zijn gratis
Dit kan helemaal niet en toch is het zo. Inderdaad, de lessen zijn gratis. Het Lochems Mannenkoor vindt het nu eenmaal belangrijk om in de toekomst te investeren. Vandaar.

Aanmelden en/of informatie
Dit kan bij de heren: 

 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   (0575 - 492 607)
 • Frans Derksen (0573 - 257162)
 • Jos Friskes       (0573 - 256837) 
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.     (0573 - 441 894)
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    (0573 - 254 293)
 • Henk Seinen    (0573 - 459823)

Het repetitielokaal
De Imenkamp aan de Runmolenlaan te Lochem.
De koorintroductie wordt vanaf maandag 11 september 2017 gehouden van 19.00 tot 19.45 uur.
Pas als de introductie is afgelopen beslist u of u lid wilt worden. De Koorintroductie is geheel vrijblijvend.
Eigenlijk is dat de achtste reden om u aan te melden.

koorintroductie 2017

Toegang tot het Ledenportaal

Uw privacy

Privacybeleid Lochems Mannenkoor

Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679)

De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming vraagt per 25 mei 2018 van organisaties een aantal antwoorden die in het privacy beleid moeten worden opgenomen.

Dit privacy-beleid is gebaseerd op het door de KNZV verstrekte model en op de adviezen van de functionaris persoonsgegevens-bescherming van de gemeente Lochem.

1.  Het doel van het bewaren van de persoonsgegevens van (oud-)leden, dirigent en pianist (hierna te noemen ledenbestand) is het naar behoren laten  functioneren van de vereniging. Hierbij valt te denken aan het rondsturen van mededelingen, nieuwsbrieven en uitnodigingen, het innen van contributie en donaties, het bijhouden van jubilea en “lief & leed”, het bijhouden van statistieken en voor onderlinge communicatie tussen de leden.

2.  De persoonsgegevens van de oud-leden worden uitsluitend bewaard met als doel om hen de nieuwsbrieven te kunnen toesturen en zijn niet zichtbaar op de website.

3.  Het bestuur is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens.

4.  De volgende persoonsgegevens van (oud-)leden, dirigent en pianist(en) zijn in een bestand opgenomen en daar is een overzicht van:

 • Naam (initialen, voornaam, achternaam)
 • Adres, postcode, woonplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • Emailadres
 • Geboortedatum
 • Ingangsdatum lidmaatschap
 • Pasfoto
 • Stemgroep

5.  In de emailberichten van het bestuur worden de geadresseerden uitsluitend in BCC opgenomen.

6. Op het openbare deel van de website staan de leden per stemgroep vermeld + de dirigent en de pianist(en). Daar worden vermeld:

 • Naam (initialen, voornaam, achternaam)
 • Pasfoto

7.  Op een besloten gedeelte van de website van de vereniging, dat met een wachtwoord beveiligd is, staat een ledenlijst met daarin de volgende informatie:

 • Naam (initialen, voornaam, achternaam)
 • Adres, postcode, woonplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • Emailadres (leden kunnen overigens weigeren dat hun emailadres in het overzicht op het besloten deel van de website wordt getoond)
 • Geboortedatum
 • Ingangsdatum lidmaatschap
 • Pasfoto
 • Stemgroep

8.  Het bestuur heeft de bevoegdheid om de toegang tot en het beheer van het gebruik  van de gegevens te autoriseren. In beginsel hebben alleen de secretaris, de penningmeester en de webmaster toegang tot de bestanden met de persoonsgegevens.

9.  Na plaatsing van een geactualiseerde versie wordt aan de leden gevraagd de juistheid te controleren.

10. Op de website zijn ook foto’s geplaatst van leden en of hun partners die gemaakt zijn tijdens concerten, koorreizen, open dagen etc. ten dienste van een (foto)verslag van bedoelde evenementen.

11. Voor het gebruik van cookies of vergelijkbare technieken verwijzen we naar hetgeen beschreven staat aan het einde van dit artikel onder het kopje "Uw Privacy".

12. Het bestuur verstrekt geen persoonsgegevens aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

13. Het bestuur heeft een overeenkomst met Korenonline, een project van Gert Uphoff t.b.v. het technisch onderhoud van de website. Korenonline heeft een eigen privacy-beleid dat staat omschreven op de website korenonline.nl.

14. In de bevestigingsbrief op de aanmelding van het lidmaatschap wordt het lid geïnformeerd over hoe de persoonsgegevens worden bewaard en dat de gegevens niet aan derden zullen worden verstrekt. Aan aspirant-leden zal als voorwaarde worden gesteld, dat zij te hunner kennis gekomen gegevens niet mogen delen met derden. Het staat individuele leden vrij uitsluitend zichzelf als koorlid bij derden kenbaar te maken.

15. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of “vergeten” van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de secretaris van het koor (secretarislochemsmannenkoor@gmail.com).

16. De persoonsgegevens worden bewaard op de computers van de secretaris en op de server van de website.

17. Van het gegevensbestand wordt automatisch een back-up gemaakt op de server van de website. Van het gegevensbestand op de computer van de secretaris wordt een back-up gemaakt op een losse harddisk.

18. Het document op de computer van de secretaris is beveiligd met een wachtwoord. De Pc en of laptop is adequaat beschermd door betaalde virus- en of malware programma’s.

19. De secretaris is de door het bestuur aangewezen functionaris voor het uitvoeren van de persoonsgegevens-bescherming binnen de organisatie.

20. Er worden geen overeenkomsten afgesloten met derden die de persoonsgegevens willen benutten voor eigen gebruik.

21. Bij mogelijke datalekken zal de secretaris, zodra hij is geïnformeerd, de leden en de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte stellen van het datalek

22. Wij wijzen u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vastgesteld te Lochem in de bestuursvergadering van 14 juni 2018


Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.