Ons repertoire

Onze muziekbibliotheek bevat ruim 400 muziekstukken, die globaal te verdelen zijn over 15 verschillende genres, van klassiek tot modern.
Ons repertoire is dan ook zeer gevarieerd: van volksmuziek, Slavische liederen, negrospirituals, klassieke, speciaal voor mannenkoor gecomponeerde muziek en kerstliederen tot werken uit musicals, operette en opera. En dat alles in veel verschillende talen.
Kortom: "Voor elck wat wils".

Uit onze uitgebreide muziekbibliotheek wordt van tijd tot tijd een nieuw repertoire samengesteld dat vanzelfsprekend rekening houdt met de aard van de concerten, b.v. ons traditionele Bevrijdingsconcert op 5 mei en het Korenkerstconcert.

Laat u zich dus niet wijsmaken dat mannenkoorzang eentonig en zwaar is. Op een repetitie zult u snel van het tegendeel overtuigd raken.

01-05-05-2015 (62)
Gerard Wesselink
Solo
IMG 8911
Wie is dit
IMG 8855
Solo 2

Toegang tot het Ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.